Onderwijsbureau voor signalering, training en advisering
'Elk kind zijn Eigen-Wijsheid!' 

Leren is leuk, maar wel op je eigen manier!

Wijs in Beeld richt zich op kinderen van 6 tot 15 jaar die bij voorkeur informatie visueel opnemen. Soms botst dat met het talige onderwijssysteem in Nederland. Wijs in Beeld signaleert dat en geeft adviezen en trainingen aan kinderen, hun ouders en de school. Ook het bijwerken van een leerachterstand kan via Wijs in Beeld.

Iedereen wordt geboren als beelddenker. Een baby kent immers nog geen letters en geeft er al helemaal geen betekenis aan. Leren via taal ontstaat pas later. Maar niet bij alle kinderen krijgt het leren via taal de voorkeur boven het leren via beeld. Met name ook (hoog-)begaafde kinderen ondervinden hierdoor problemen. 

Daarnaast pakt niet elk kind het leren even gemakkelijk op. Ervaring leert dat kinderen vaak niet weten hoe ze moeten leren. Er wordt veel van ze gevraagd: hoe zet ik een werkstuk op, hoe plan ik mijn huiswerk, wat moet ik precies leren, heb ik al genoeg geoefend en ken ik de leerstof wel echt? Wijs in Beeld is gecertificeerd jeugdtrainer van de Leren Leren Methode en traint kinderen in de leeftijd vanaf ongeveer 9 jaar tot de derde klas VO om lekker slim te leren leren. 

Wijs in Beeld heeft ruime ervaring binnen het basisonderwijs. Zowel in de directe begeleiding van kinderen als ook in de ondersteuning van ouders, het trainen van teams en sturing op beleid vanuit een schoolleiderspositie. 


BEELDDENKEN

Is uw kind een beelddenker? Loopt het vast in het talige onderwijssysteem? Een tijdig signaleren van een visuele leeringang bij uw kind kan veel leed voorkomen. Wijs in Beeld is gecertificeerd Expert Beelddenken. Door de afname van een IOOB (Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken) signaleren wij of een kind een visuele leervoorkeur heeft. Wij adviseren ouders en school hoe een beelddenker leert. Kleine aanpassingen zorgen vaak al voor een groot verschil in leef- en leerplezier van een kind.


Elk kind wordt geboren als beelddenker. Een baby maakt kennis met de wereld via al zijn zintuigen maar kent nog geen woorden. Als eerste vormt het zich beelden. Rond groep 3 komt hier de talige kant bij. Bij de meeste kinderen verloopt dit prima, maar niet bij alle kinderen. Deze kinderen blijven een voorkeur houden voor de visuele leeringang. Zij zijn gebaat bij een net iets andere aanpak op school maar ook thuis. Wijs in Beeld signaleert een visuele leeringang en traint en adviseert het kind, ouders en/of de school.

Is uw kind een beelddenker? Klik op de link hieronder voor een poster met vragen.

Poster%20Ben%20jij%20een%20beelddenker.docx

Video over beelddenken

http://www.kindinbeeld.nl/films/ 

TRAINING LEREN LEREN

Niet elk kind pakt het leren even gemakkelijk op. Niet de lesstof is het probleem maar de manier van lesgeven en de verwerking van de stof. Hoe leer je nu het slimst? Welke aanpak past het best bij het kind? Wijs in Beeld is geregistreerd trainer van de LerenLeren methode. Tijdens de training LerenLeren wordt in kleine groepjes of individueel geleerd hoe je sneller en slimmer kunt leren. Vanuit de eigen talenten (leerstijl) van het kind. Leren Leren sluit aan bij elke reguliere lesmethode en is overal inzetbaar. Zowel op de basisschool als in het Voortgezet Onderwijs. 


Wijs in Beeld geeft trainingen voor basis-schooljeugd vanaf 8 jaar tot studerende jeugd tot ongeveer 15 jaar. De training kan individueel of in kleine groepjes. Afgestemd op de behoefte van het kind/ouders. Wijs in Beeld heeft veel ervaring in de bovenbouw van het basisonderwijs en weet welke aansluiting richting het VO gewenst is.

Meer info over Leren Leren? Klik hieronder op het logo van Leren Leren Methode.

 

Leren LerenHOOGBEGAAFDHEID

Mijn kind is hoogbegaafd. Prachtig toch? Ja, maar vaak ook een uitdaging. Hoogbegaafde leerlingen vragen om een eigen aanpak. Elk begaafd kind voor zich. Er is geen standaard af te geven. Wel lijkt het dat de meeste hoogbegaafde kinderen voorkeur hebben voor een visuele verwerking van informatie. Vanuit een gekaderd totaal toewerken naar de details. En het komt vaak voor dat er problemen zijn rondom automatiseren.

Leren Leren Automatiseren

"Het kind is toch zo begaafd, kent het de tafels dan nog niet?" Dit komt u vast niet onbekend voor. Met name het automatiseren is lastig voor hoogbegaafden. Ze zijn meester in het bedenken van eigen strategieën en komen op die manier heel ver. Maar de strategieën zijn vaak omslachtig en vergen veel van het werkgeheugen van het kind. Wijs in Beeld helpt kinderen met het automatiseren van o.a. de tafelsommen, klokkijken en spellingsregels. Vanuit een growth mindset (Carol Dweck, 2010) via de visuele leermethode Leren Leren

Meer info hoogbegaafdheid en beelddenken:
https://praktijkhoogbegaafdheid.nl/beelddenken-en-automatiseren/


Mindset, Carol Dweck:

http://wij-leren.nl/mindset-talent.php

Wijs in Beeld biedt trainingen en ondersteuning op maat. Vult u voor meer informatie of een oriënterend gesprek het contactformulier in. Wijs in Beeld neemt dan vrijblijvend contact met u op. 


googlefa4b24c4ee6ad300.html

google-site-verification: googlefa4b24c4ee6ad300.html